• Chabahil Chowk, Kathmandu, Nepal.

Call Us Now

01-4473518, 01-4496807

Executive Member

Dr. Krishna Prasad Adhikari

Chairman

Dr. Hem Bahadur Limbu

Vice Chairman

Mr. Tanka Bahadur Shrestha

Member Secretary

Mr. Rajan Manandhar

Treasures

Dr. Gupta Bahadur Shrestha

Member

Dr. Bhola Nath Sharma

Member

Mr. Dhana Bahradur Shrestha

Member

Mr. Man Bahadur Budha Magar

Member

Ms. Laxmi Sharma

Member