• Chabahil Chowk, Kathmandu, Nepal.

Call Us Now

01-4473518, 01-4496807

Management Committee

Dr. Gupta Bahadur Shrestha

Chairman

Dr. Krishna Prasad Adhikary

Member

Rajan Manandhar

Member

Bharati Sapkota

Member

Balram Upreti

Member

Pramila Gautam, Union Representative

Member

Ward Office Representative

Member

Rabin Pokharel

Member Secretary